Taksering av smykker

Taksering av smykker bør gjøres av en taksør godkjent av Norges Gullsmedforbund. Her er alt du trenger å vite om smykketaksering.

En registrert taksør har fått opplæring og følger retningslinjene utformet av Norges Gullsmedforbund (NGF). Taksering og verdivurdering av smykker er ikke lovregulert, men Norges Gullsmedforbund påpeker at det kun er gullsmeder med spesialkompetanse i taksering som kan beregne en korrekt takst for dine smykker. For å bli godkjent av NGF som taksør må du ikke bare ha inngående kjennskap til gullsmedfaget og markedspriser, men også kunnskap om produktene som skal takseres. Taksørene har tilgang til en egen takstveileder som kun registrerte taksører har tilgang til. Som bevis på at de har den nødvendige kompetanse, benytter taksøren et stempel som fornyes hvert år. En taksør skal kun gi skriftlige taksteringer. En takstprosess er omfattende og skal følge de prosedyrene som er lagt i takstveilederen. Alle takstdokumenter skal for øvrig være underskrevet og merket med taksørens stempel.

Ulike typer takst på smykker

Takst etter innbrudd/brann: Ved brann, tyveri eller andre hendelser, kan god dokumentasjon av dine smykker bli viktig i dialogen med ditt forsikringsselskap. Ta gjerne bilder av gjenstandene og spar på kvitteringer, sertifikater etc. Forsikringstakst: Når et forsikringsselskap takserer et smykke, vil deres tall basere seg på prisen på et tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand på takseringstidspunktet. De tar derimot ikke hensyn til bruksverdi, omsetningsverdi, affeksjonsverdi eller slitasje. Husk forresten at mange forsikringsselskaper har en øvre grense på hvor mye de tilbakebetaler for smykker kjøpt i utlandet. Salgstakst: Dette er en form for takst som har som mål å anslå omsetningsverdi for smykket. Her tar man hensyn til smykkets forfatning og hvor mye et tilsvarende smykke vil koste i en bruktforretning eller auksjonshus. Skadetakst: Skadetaksten skal vise hvor mye det koster å reparere et skadet smykke slik at smykket blir like bra som før skaden. Reparasjonen skal ikke forringe verdien. Arvetakst: Ved arveoppgjør kan en arvetakst være nyttig for å få en nøytral vurdering av gjenstandene med tanke på deling av arven.