Medlemsvilkår kundeklubb

Her finner du til enhver tid oppdaterte medlemsvilkår for David-Andersens kundeklubb. Disse medlemsvilkårene ble sist oppdatert 12.april 2018. 1) Om David-Andersens kundeklubb David-Andersens kundeklubb eies og drives av David-Andersen Retail AS med org.nr. 985 172 277 (heretter omtalt som «David-Andersen»/«Vi»). David-Andersens kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som er kunde av David-Andersen, og som har registrert deg som medlem («du»). Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til vilkårene i denne avtalen. Denne avtalen består av Medlemsvilkår for David-Andersens kundeklubb og Personvernerklæring for David-Andersen.   2) Om medlemskapet ditt Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 16 år. Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse, navn og postnummer. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte. For å bli medlem av David-Andersens kundeklubbklubb, må du godta disse medlemsvilkårene, samt motta nyhetsbrev fra David-Andersen jevnlig på e-post eller i en av våre andre kanaler (post eller sms). Som medlem av David-Andersens kundeklubb vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Ved å melde deg inn i David-Andersenklubb blir du bedt om å samtykke til å motta tilbud og annen markedsføring på e-post, fysisk post og SMS fra oss. Du kan når som helst bestemme at slik kommunikasjon skal opphøre for hver av kanalene, ved å bruke avmeldingsfunksjon i e-posten/SMS-en fra oss eller ved å benytte annen avmeldingsfunksjon tilgjengelig for deg. Å samtykke til kommunikasjon på e-post, sms eller fysisk post er en forutsetning for å benytte seg av medlemsfordeler og tilbud forbeholdt medlemmer siden kommunikasjon med medlemmer er selve formålet med David-Andersens kundeklubb. Kommunikasjon på SMS er ikke en forutsetning for å benytte seg av medlemsfordeler, men vi krever likevel mobilnummer av alle medlemmer for å enkelt kunne identifsere hver enkelt kunde uten bruk av eget kundeklubb-nummer.   3) Personvern Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ditt medlemskap i David-Andersens kundeklubb med mål om å gi deg en best mulig kundeopplevelse med relevante tilbud og invitasjoner. For å bli medlem i David-Andersens kundeklubb må du samtykke til at vi registrerer og behandler personopplysninger om deg, din aktivitet og øvrig informasjon i relasjon til medlemskapet. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med deg, for å gi deg tilpassede tilbud. Kjøpshistorikk og klikk på våre nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Som nevnt under punkt 2 siste avsnitt, kan du når som helst trekke tilbake dine samtykker. Vi selger eller utleverer ikke dine personopplysninger til tredjepart. Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i de personopplysningene vi har om deg, eller ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du når som helst kontakte oss eller logge deg inn på Min side på vår nettside David-Andersen.no. Vi forplikter oss til å gi deg innsyn som angitt i vår Personvernerklæring. 4) Avtalens varighet Vilkårene gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem eller akseptert disse vilkårene og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap i David-Andersens kundeklubb. Du kan når som helst si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å sende epost til post@david-andersen.no med «utmelding David-Andersens kundeklubb» i emne-feltet. All informasjon om deg vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid, og senest innen de gjeldende lovkrav. Oppsigelse av avtalen fra din side rettes til ett av kontaktpunktene i avtalens punkt 7. Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for deg), vil vi informere deg om disse slik at du får mulighet til å akseptere de nye vilkårene. Slike endringer er for eksempel at vi ønsker å behandle dine personopplysninger til et nytt formål. Dersom du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du si opp avtalen på samme måte som nevnt ovenfor. Små endringer i vilkårene, for eksempel at vi endrer vår kontaktinformasjon, kan vi foreta uten å informere deg. Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte David-Andersens kundeklubb. Dersom David-Andersens kundeklubb må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan David-Andersen uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen. 5) Tjenester tilbudt av tredjeparter Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et produkt som skal fraktes til deg eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.   David-Andersen er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og slik tredjepart. 6) Force Majeure Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene. 7) Tvister og lovvalg Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 8) Kontakt Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Du finner til enhver tid oppdatert kontaktinformasjon her.