Norsk familiebedrift med over 140 års historie | Mer enn 5000 vakre smykker og klokker fra premium brands |  Gratis frakt på alle varer   

Retur av varer kjøpt på nett

Her beskriver vi våre retningslinjer vedrørende retur og angrerett. Våre retningslinjer skal til enhver tid være i henhold til Angrerettloven og våre kjøpsbetingelser. Du finner Angrerettloven på Lovdata.no.

Angrerettens gyldighetsområde

For at Angreretten skal komme til anvendelse, må kjøpet har blitt gjort over internett, e-post eller telefon. Angreretten gjelder også ved kjøp på nett med utlevering i butikk. Angreretten gjelder derimot ikke ved kjøp i våre fysiske butikker.

Det er ikke angrerett på tjenester (f.eks gravering eller service) som er ferdig levert. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av varer som er spesiallaget til deg. Dette gjelder likevel bare dersom leveringen av tjenesten har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt.

Slik angrer du

Vi anbefaler at du skriver en e-post til oss der det fremkommer tydelig at du vil angre. Legg gjerne ved angrerettskjemaet vi sendte deg sammen med varen. 

Du har 2 uker på deg til å melde fra. Nedtellingen begynner når du har fått varen i din fysiske besittelse. Med det menes at varen er levert i forbrukers postkasse, på forbrukers arbeidsplass eller når den er mottatt av noen på vegne av forbrukeren. Fristen starter imidlertid ikke når forbruker mottar hentelapp fra posten, men først når varen er hentet på postkontoret.

Du behøver ikke å oppgi noen som helst grunn for å bruke angreretten, men du må holde fristen.

Frakt tilbake

Du som kjøper er ansvarlig for trygg retur. Pakk varen godt inn og ta vare på kvittering. Forbrukeren har bevisbyrden for at varen er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere tidspunktet for avsendelse, for eksempel i form av en kvittering. En slik dokumentasjon vil også ha betydning for den vår rett til å holde tilbake kjøpesummen.

Dersom beskadigelse eller forringelse oppstår og dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, er forbruker ansvarlig for skaden/tapet.

Retur skal gjøres uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra meddelelse om angrerett er gitt.

Du har krav på å få tilbake alle kronene du har betalt for varen og frakten til deg, men det er du som må betale returkostnaden. Som selger er vi ikke pliktige til å tilbakebetale tilleggskostnadene for en dyrere fraktmetode enn den som normalt tilbys, dersom det er forbrukeren som har valgt den dyrere fraktmetoden.

Din retur sendes til:

David-Andersen Retail AS

Postboks 773 Sentrum, 0106 Oslo 

 

Undersøkelsesrett

Forbrukeren har rett til å undersøke varen uten at det får betydning for angreretten, og uten at det utløser noen betalingsplikt. En slik undersøkelse vil ofte kunne være nødvendig for at forbrukeren skal kunne ta stilling til om vedkommende ønsker å angre på kjøpet. Dersom undersøkelsen går utover det som er naturlig og nødvendig for å fastslå «varenes art, egenskaper og funksjon», vil forbrukeren kunne holdes økonomisk ansvarlig for en eventuell verdireduksjon som skyldes forbrukerens håndtering av varen.

I de tilfellene der forbrukeren har gått utover sin undersøkelsesrett, blir spørsmålet om varen er redusert i verdi, og eventuelt hvor stor verdireduksjonen er. Dette må vurderes konkret. Forringelse av varenes verdi kan bl.a. bestå i utgifter til rensing, rengjøring og reparasjon av varen. 

Reklamasjon

Skulle det være noe galt med en vare du har mottatt fra oss, anbefaler vi at du tar kontakt med kundeservice så fort som mulig, slik at vi får ordnet opp i problemene.

Bytte til annen vare mot mellomlegg

Har du kjøpt en vare i vår nettbutikk, men ønsker å bytte til et annet produkt? Ta kontakt med kundeservice så finner vi en løsning på dette.

Bytte til annen størrelse

Har du kjøpt en vare i vår nettbutikk, men ønsker å bytte til en annen størrelse? Ta kontakt med kundeservice så finner vi en løsning på dette.